Velkommen til Anemone Naturmedisinsk Klinikk.

Ved naturmedisinsk behandling stimuleres kroppen til å lege seg selv.

For en harmonisk livsstil og en god helse må en kunne forstå sammenhengen og se på kroppen som en helhet.

En ubalanse et sted vil vise seg et annet sted.

Vi arbeider ut i fra helhetsprinsippet og tar hensyn til at organsystemene samarbeider og at det fysiske og vår psyke til sammen er det som skaper den rette balansen.

Jeg bruker både vestlige og østlige diagnosemetoder og har grunnmedisinsk utdannelse.

Balanse er å være i harmoni med seg selv, sin kropp og omgivelsene. Vi lever ikke kun av mat, drikke og luft, men også av energi. Livsenergien sirkulerer kontinuerlig, i og omkring oss. Oppstår det ubalanse av ulike årsaker, skapes det blokkeringer. Disse blokkeringene hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen i kroppen.

Energibalansering gjenoppretter nettopp kroppens naturlige balanse og gir økt livskraft. 

Er du plaget med…

-         smerter i muskler og ledd
-         senebetennelser
-         nakkesleng
-         allergier/astma/matintoleranser
-         bihulebetennelse/ørebetennelse
-         fordøyelsesproblemer/vektøkning
-         migrene
-         urinveislidelser/prostataproblemer
-         sirkulasjonsproblemer/svimmelhet
-         energimangel/tretthet/stressplager
-         røyksug
-         stoffskifteproblemer/væskeopphopning
-         hudproblemer
-         søvnproblemer/angst/uro

Jeg hjelper deg med årsaksbehandling og ikke bare symptomer, og er opptatt av forebyggende helsearbeid.

Jevnlig bruk av smertestillende og muskelavslappende medikamenter gjør mer skade på kropp og sjel enn hva de fleste er klar over.